Ngày 27 tháng 11 năm 2023, UBND huyện Bình Chánh, TP. HCM phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023 – 2024 (đợt 2), như sau:

  1. Số lượng tuyển dụng: 365 chỉ tiêu
  2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  3. Thời gian nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/12/2023 đến hết ngày 16/01/2024

*Chi tiết cụ thể như sau:

VLGD-binhchanhhcm

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết