Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, năm 2023.

– Số lượng công chức cần tuyển: 12 người.

– Số lượng viên chức cần tuyển. 51 người.

(Chi tiết theo 02 Phụ lục đính kèm)

thong_bao_tuyen_dung_signed

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phiếu đăng ký