Trường CĐ Giao thông vận tải TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

  1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu
  2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/10/2023 đến 16 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Số 252 Lý Chính thẳng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết cụ thể như sau:

vieclamgiaoduc-truongCDGTVTtuyencongchuc2023