GDVN- Nhiều địa phương không xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II cho giáo viên trung học phổ thông theo Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT.

Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: “Được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.”

Tuy vậy, hiện ngành giáo dục nhiều địa phương không tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II cho giáo viên bậc trung học phổ thông theo Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT khiến thầy cô gặp nhiều bất lợi.

Ngày 30/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT có một số điểm mới về thăng hạng giáo viên các cấp từ 15/01/2022 như sau.

Gộp chung quy định về điều kiện thi và xét thăng hạng giáo viên các cấp

Trước đây, tiêu chuẩn và điều kiện thi thăng hạng giáo viên được quy định riêng tại Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT, còn quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng giáo viên được quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên theo quy định tại Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT, tiêu chuẩn và điều kiện thăng hạng giáo viên đã được quy định chung cho cho cả trường hợp thi và đăng ký xét thăng hạng tại Điều 3 Thông tư này.

Giảm thời gian xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ để được thăng hạng

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT năm 2021, để được thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đồng thời, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức.

So với quy định trước đây tại các Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT, Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT năm 2017, quy định tại Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT đã giảm thời gian phải xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm xuống chỉ còn 01 năm liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng.

Quy định này được cho là nới lỏng hơn về điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp.

Bổ sung thêm điều kiện thăng hạng giáo viên

Ngoài thay đổi về thời gian xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ để được thi/xét thăng hạng, điều kiện thăng hạng giáo viên còn được bổ sung thêm yêu cầu: Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

Đây là nội dung mới chưa được ghi nhận tại các Thông tư quy định về việc thi/xét thăng hạng giáo viên cũ.

Nội dung, hình thức xét thăng hạng áp dụng chung cho tất cả các cấp học

Về nội dung, hình thức xét thăng hạng giáo viên, Thông tư mới quy định áp dụng chung cho tất cả các cấp học, không quy định riêng với từng cấp học như trước đây tại Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT. Cụ thể:

– Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I:

Được thực hiện thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và kiểm tra, sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học;

Giáo viên hạng II dự xét thăng hạng lên giáo viên hạng I được tham dự kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm theo thang điểm quy định tại Điều 6 Thông tư này;

Việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn.

– Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

Theo quy định này, Sở Nội vụ các tỉnh/thành có thể tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II nếu đủ điều kiện mà không cần phải thi.

Đáng nói, có tình trạng địa phương này thì tổ chức xét tuyển còn địa phương khác lại thi tuyển gây mất công bằng cho giáo viên.

Ngoài ra, việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp khiến giáo viên mất rất nhiều thời gian, công sức để học các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và học ngoại ngữ.

Công việc chính của giáo viên là giảng dạy và giáo dục học học sinh, hãy để thầy cô tập trung vào chuyên môn, nhất là thời điểm ngành giáo dục đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn nhiều bộn bề khó khăn.

Trong lúc đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa chùm Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT, người viết kiến nghị ngành giáo dục các tỉnh/thành tham mưu Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT giúp thầy cô giảm bớt áp lực trong công việc.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-34-2021-tt-bgddt-213572-d1.html?relateTypeId=2

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/khong-xet-thang-hang-cdnn-theo-thong-tu-34-khien-giao-vien-thpt-gap-bat-loi-post234185.gd